+

Kuratores Evelīnas Vanagas un mākslinieka Edmunda Lūča rīkotā izstāde “KARŠ”, kurā tiek piedāvāti vairāk nekā 25 mākslinieku darbi plašā konfigurācijā, ar izvēlēto uzstādījumu veicina kultūras sadarbību mākslas jomā starp dažādām valstīm. Izstādes mērķis ir palīdzēt attīstīt savstarpējo izpratni un piedāvāt ieskatu kara tematikā no dažādiem aspektiem, par ko katram no izstādes dalībniekiem ir sava personīgā pieredze un attieksme.

Izstādes uzdevums ir meklēt saikni starp kreativitāti, sociālo attīstību un sabiedrības atbildību ne tikai lokālā vidē, bet arī Eiropas un pasaules kontekstā, izvirzot jautājumus par toleranci, iejūtību un arī kritiku. Diskusija par tēmu ietver parafrāzes gan par kara funkcionalitāti, gan par aktoru nozīmi procesā, gan skatītāju vai vērotāju lomu un iespējamo sadursmi. Mākslas darbu centrā ir jautājumi par militāro, ekonomisko un politisko intervenci, kuru līdzšinējās atbildes, iespējams, jāpārskata un jādefinē no jauna.

Dažādu paaudžu mākslinieki no vairākām valstīm piedāvā jaunu dialogu, kas koncentrējas uz problemātiku, kas saistīta ar ietekmi uz cilvēku asociācijām, ilūzijām, rituāliem, mītiem, attiecībām, tiesībām, pienākumiem un priekšstatiem par sevi un citiem. Mākslas darbi reflektē ar noteikta rakstura pieskaņu arī par banālām ikdienas ainām un apkārtējo vidi, pārkāpjot dažkārt absurdus tabu, lai aicinātu analizēt ne tikai pagājušo laiku, bet arī domāt par paredzamo nākotni.

Izstādes ekspozīcijai izmantotas sienas, griesti, grīda, logi un stalažas, bieži vien radot paplašinātu skatījumu uz telpu telpā. Mākslinieku skulptūras, trīsdimensionālās instalācijas, fotogrāfijas un glezniecība norāda uz atsauci par publisku/individuālu, lokālu/globālu, fizisku/psiholoģisku telpu karā, izmantojot ķermeņu apveidus, ēnas, noteiktas skaņas, gaismu, tumsu un personiskus stāstus. Šādi netiek sniegta viena pareizā atbilde, bet interpretācijas par laika un evolūcijas attiecībām, kā arī kustības un pārmaiņu norisēm. Ne tikai mākslas darbi individuāli, bet arī visa izstāde kopumā piedāvā neierobežotas iespējas izveidot katram skatītājam savu nostāju globālā konteksta ietvaros.

Kādreizējā apavu fabrikā “1.maijs” izstāde iekārtota unikālās 1200 m2 lielās telpās, ar kuru nodrošināšanu atbalstījusi tagadējās biroju ēkas vadība. Visas trīs dienas mākslinieki būs sastopami izstādē, lai iesaistītos sarunās ar apmeklētājiem.

 Exhibition "War."

Fallen Angels 2012Fountain installation,water,

wood construction,silicon 300x400x200

Built with Berta.me